T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Danışmanlık, Konuşmacı Veya Klinik Araştırma İnceleme Komisyonu


DANIŞMANLIK, KONUŞMACI VEYA KLİNİK ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Prof. Dr. Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

Başhekim

Sekreterya

Fettah ÖDÜN

Döner Sermaye Birimi

Üye

Prof. Dr. Mahmut Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Sait TERZİ

Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Sinan ŞAHİN

Radyoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Ahmet İlker TEKKEŞİN

Kardiyoloji İdari Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sorumlusu