Eğitim Komitesi
01 Mart 2022

EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Op.Dr.Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Esra ÇETİN

Eğitim Hemşiresi

Üye

Aynur AVCI ERKAN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Üye

Oya ACAR MALKOÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Bayram YILDIRIM

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

Üye

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN

KVC Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof.Dr. Sait TERZİ

Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Ahmet ÇELEBİ

Çocuk Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Sinan ŞAHİN

Radyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Nurgül YURSEVEN

Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Tamer OKAY

Göğüs Cerrahisi Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Numan Ali AYDEMİR

KVC Eğitim Sorumlusu

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Buket Eylem Doğan ÖZ

Psikolog

Üye

Esra ÇETİN

Eğitim Hemşiresi

Üye

Gülsüm GÜR

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Behiye DİNÇ UĞUR

Eczacı

Üye

Özgür YURTSEVER

İSG Uzmanı

Üye

Erdem IŞIK

Eğitim Birimi Sekreteri


ASGARİ GÖREV TANIMI

Sağlıkta kalite standartlarında yer alan eğitimleri planlayıp, organize edip uygulanmalıdır.

Hizmet içi eğitimleri planlayıp organize edip uygulanmalıdır.

Uyum eğitimlerini planlamalı ve uygulamasını sağlamalı.

Düzenli aralıklarla toplantılar yapılarak eğitimler değerlendirmeli ve eğitim planı geliştirilmelidir.

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.