İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
11 Aralık 2019

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm. Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Özgür YURTSEVER

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Yedek Sekreter

Yılmaz ÇORLU

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Üye

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yard.

Üye

Çiğdem YURTSEVEN

İdari ve Mali Hiz. Müdür Yardımcısı

Üye

Oya MALKOÇ

SBH Müdür Yard.

Üye

Op. Dr. Mustafa Gürbüz KARA

Erenköy Semt Polikliniği Sorumlu Hekimi

Üye

Mehlika Esin DAĞSALI

İşyeri Hekimi

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Altınay Banu ONAT

İşyeri Hemşiresi

Üye

Satı BİRBUDAK

Sivil Savunma Amiri

Üye

Adnan YURTER

Başteknisyen

Üye

Nagihan ŞİŞMANOĞLU

Çalışan Temsilcisi

Üye

Selime GÜVEN

Enfeksiyon Kontrol hemşiresi

Üye

Esra KARAGÖZ

Eğitim Hemşiresi

Üye

Mehmet BAŞOĞLU

Bilgi İşlem Teknik Sorumlusu

Üye

Kübra ÇEŞMECİOĞLU

Firma Temsilcisi