İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
15 Mart 2023

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

KURULDAKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

TOPLANTI SIKLIĞI

Başkan

Dr.Zübeyir KELEŞ

Başhekim Yardımcısı

Ayda 1

Sekreter

Özgür YURTSEVER

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Yedek Sekreter

Yılmaz ÇORLU

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Üye

Ekrem Çiftçi

İdari ve Mali Hiz. Müdür Yardımcısı

Üye

Yeter DURMUŞ

SBH Müdür Yard.

Üye

Op. Dr. Hakan AKKAYA

İşyeri Hekimi

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Satı BİRBUDAK

Sivil Savunma Amiri

Üye

Ayşe Koç Soysal

İşyeri Hemşiresi

Üye

Adnan YURTER

Başteknisyen

Üye

Hacı Yaşar Can

Çalışan Temsilcisi

Üye

Selime GÜVEN

Enfeksiyon kontrol hemşiresi

Üye

Esra ÇETİN

Eğitim Hemşiresi

Üye

Mehmet BAŞOĞLU

Bilgi İşlem Teknik Sorumlusu

Üye

Erhan DEDEOĞLU

Teknisyen

Üye

Özlem Sanbur

Firma Temsilcisi