Anestezi ve Reanimasyon
23 Mayıs 2019

Türkiye’de kardiyovasküler anestezinin gelişim süreci kardiyovasküler cerrahi ile birlikte olmuştur. İstanbul Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi merkezinde anestezi kliniği Prof. Dr. Ercüment Kopman tarafından kurulmuştur. Klinik şefliğini ABD’ne  gittiği 1971 yılına kadar sürdürmüştür.

Dr. Ercüment Kopman’ın 1971 yılında ayrılmasından sonra  klinik şefliğine getirilen Dr. Şevket Kaya emekli olduğu 1983 yılına kadar klinik şefliğini sürdürmüştür. 1983-1986 yılları arasında

Dr. Nevzat Atılgan klinik şefliğini üstlenmiştir. Kliniğimizin ilk asistanlarından olan Dr.Sevim Canik, 1975 yılında hastanemizdeki görevine asistan olarak başlamıştır. 1984 yılında şef muavini olmuş, 1986-1989 yıllarında şefliğe vekalet etmiş ve 1989 yılında klinik şefi olmuştur. Halen Eğitim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

1987 yılında hastanemize şef yardımcısı olarak atanan Dr.Zuhal Aykaç 2. klinik şefliği kadrosunun açılmasıyla 1992 yılında klinik şefi olmuştur. 1990 yılında doçent olan Dr.Zuhal Aykaç, 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Anesteziyoloji AD’nda profesör olarak çalışmış daha sonra 1999 yılında tekrar klinik şefi olarak geri dönmüştür. Halen Anestezi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.Kardiyak anesteziyle ilgili olarak 1990’da Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği kurulmuş olup, Prof.Dr. Zuhal Aykaç 4 dönem dernek başkanlığında bulunmuştur.

Kliniğimizde 1982 yılında anestezi teknisyeni olarak göreve başlayan Nurcan Tutar sorumluluğunda çoğunluğu kliniğimizde yetişmiş ve buraya uzun yıllarını vermiş toplam 22 anestezi teknikeri ve teknisyeni çalışmaktadır.  Ayrıca 4 yardımcı personel bulunmaktadır.


RUTİN HASTANE HİZMETLERİ

 • Kliniğimiz tarafından  Ana ve Kule binadaki 14 (7+7) ameliyathanede A,B,C,D ve E grubu erişkin, konjenital kalp ve damar hastalıkları cerrahisi, gögüs cerrahisi anestezisi verilmektedir.
 • Angiografi, bronkoskopi gibi günübirlik girişimsel işlemlerde anestezi uygulamaları yapılmaktadır. Erişkin ve Çocuk kardiyolojisi kateter laboratuvarlarında bir sorumlu uzman, bir asistan ve bir anestezi teknisyen eşliğinde hastaların invaziv kateterizasyonları, monitörizasyonları ve sedasyonları sağlanarak işlem boyunca izlemleri yapılmaktadır. İşlem sırasında gerekli durumlarda genel anestezi verilmekte, işlem sonrası gerekli süre izlemleri yapılarak servislere gönderilmektedir.
 • Postoperatif yoğun bakım üniteleri ekip anlayışı içinde anestezi ve cerrahinin işbirliğiyle çalıştırılmaktadır. 2 erişkin  ve 1 pediyatrik yoğun bakım ünitesinde postoperatif hasta bakım hizmetleri belirlenen standartlar ve kılavuzlar eşliğinde birer sorumlu uzman hekim ve yeterli sayıda asistan ile 24 saat sürekli hizmet verilmektedir.
 • Koroner yoğun bakım Üniteleri ve kliniklerde konsültasyon hizmeti yazılı ve sözlü istem üzerine ivedilikle yerine getirilmektedir.
 • Yaklaşık 10 yıldır hizmet veren ağrı polikliniğimizde epidural kateter yerleştilmesi, sinir blokları gibi girişimsel işlemler ve postoperatif ağrı tedavisi uygulanmaktadır.
 • Mavi kod uygulaması ile KPR gerektiği durumlarda 24 saat görevli mavi kod timi tarafından öncelikli olarak gerekli anestezi ve resüsitasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 • İntraoperatif ve postoperatif dönemde TÖE incelemeleri iki uzman tarafından yürütülmektedir.
 • Ameliyata alınacak tüm hastaların ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından görülerek değerlendirilmesini takiben aydınlatılmış onam ve taraf formları doldurulmakta ve premedikasyon verilmektedir.


EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

1972 yılından beri kesintisiz asistan eğitimi vermekte olan kliniğimiz  bugüne kadar onlarca uzman yetiştirmiştir. İstanbul’un ve ülkemizin çeşitli yerlerinde başarıyla ve gururla çalışmaktadırlar.

 • Kliniğimizde Cuma günleri seminerler, olgu sunumları ve pazartesi günleri literatür saatleri yapılmaktadır. Ameliyathanelerde ve Yoğun bakım ünitelerinde uzman gözetiminde pratik uygulamaların eğitimi ve hasta takibi eğitimi verilmektedir.
 • 2004 yılından itibaren  asistan karnesi uygulamasına başlanmıştır. Asistanlar eğitim sırasında yılda 2 kez ara sınavlara tabi tutulmaktadır.
 • Yurtiçi ve yurdışı kongrelere sözel ve poster sunumları ile katılınmakta ve yurtiçi ve yurtdışı dergilerde çok sayıda yayınlanmış makaleler bulunmaktadır. Dünyada kardiyak anestezi ile ilgili gelişme ve yenilikler takip edilerek bunların pek çoğu ülkemizde ilk defa hastanemizde uygulanmıştır. 2000 yılından bu yana İntraoperatif Transösefajiyal Ekografi uygulamaları kliniğimiz uzmanlarınca gerçekleştirilmektedir. Karotis endarterektomi operasyonlarının lokal anestezi altında yapılması ilk kez kliniğimizde gerçekleştirilmiştir ve halen yaygın olarak uygulanmaktadır.


MULTİDİSİPLİNER ALANLARDAKİ KURUL VE KOMİTE ÇALIŞMALARINA  KATILIM

 1. Akreditasyon Komitesi,
 2. Eğitim ve Planlama Koordinasyon Kurulu,
 3. Bilimsel Kurul,
 4. Enfeksiyon Komitesi,
 5. Kan Transfüzyon Komisyonu,
 6. Beslenme Komitesi,
 7. Döner Sermaye Komisyonu,
 8. İhale komisyonu
Muayene komisyonu çalışmalarına katılınmaktadır.