Anjio Laboratuvarı
23 Ocak 2019

ANJİO (KATETER) LABORATUVARI

Ülkemizin kardiyoloji ve kalp ve damar cerrahisi alanında hizmet ve eğitim veren en büyük hastanelerinden biri olan merkezimiz 42 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kateterizasyon ve anjiyografi uygulamalarının Türkiye’de ilk yapıldığı merkezlerden biridir. Bu uygulamalara ek olarak, 1986’dan itibaren anjiyoplasti ve daha sonra da koroner stent uygulamaları, 1987 yılı sonunda valvuloplasti girişimleri başlamış, 1996 yılında ise elektrofizyoloji laboratuarı kurulmuştur. 2008 yılı sonu itibariyle yıllık anjiyo+katater sayısı 15575 olmuştur.

Mevcut iki anjiyo cihazı yenilenerek laboratuvar sayımız 5 e yükseltilmiştir. Mmevcut 4 anjiyo laboratuarı ve 1 elektrofizyoloji laboratuarında 13 hemşire ve 12 röntgen teknisyeni çalışmaktadır. Hastanemizde görev yapmakta olan 9 kardiyoloji klinik şefi, 1 çocuk kardiyolojisi klinik şefi ve radyoloji şefi kendilerine bağlı ekipleriyle birlikte, invaziv çalışmalarını bu laboratuarlarımızda yürütmektedirler.

Anjiyo laboratuarımız 24 saat hizmet vermekte olup, akut miyokard infarktüsü tablosu ile merkezimize başvuran hastalarda 30-40 dakika gibi kısa bir sürede, yüksek başarı oranı ile infarktüse yol açan tıkalı damar balon anjiyoplasti yöntemiyle açılabilmektedir (primer anjiyoplasti). Elektrofizyoloji ve pil laboratuarında dünyanın en ileri merkezleriyle yarışır şekilde elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon yöntemleri gerçekleştirilmekte, ICD ve pil implantasyonları uygulanmaktadır.

Hastanemizde mevcut olan çocuk kardiyolojisi bölümünde her çeşit doğumsal kalp hastalıkları ile ilgili kateterizasyon, valvuloplasti, ASD ve PDA’nın ameliyatsız kapatılması işlemi başarıyla uygulanmaktadır.Radyoloji ünitemiz tarafından periferik ve renal anjiyo ve anjiyoplasti girişimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.Kateter laboratuarımızda, yılların sağladığı güveni, kaliteli ve konforlu hizmetle birleştirerek hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek amacında ve çabasındayız.

.