Biyokimya ve Klinik Biyokimya Hekimleri
18 Şubat 2022

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

G.Feyzan AYDOĞDU

Uzman

Uz.Dr.

Gülhan KAFADENK İLHAN

Uzman