Kalite Yönetim Birimi
19 Kasım 2021

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Op.Dr.Osman Murat BAŞTOPÇU

Başhekim Yardımcısı

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Nilgün LİMAN ÇALIKLI

Kalite Yönetim Hemşiresi

Buket KILIÇ

Kalite Birim Çalışanı


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi,

Öz değerlendirmelerin yönetimi,

Güvenlik Raporlama Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetimi,

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetimi,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetimi,

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,

Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetimi,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılımı,

Kurumda uygulanacak olan projelerde, ilgili kriterler dahilin de katkı sağlamakla,

Verimlilik çalışmalarının koordinasyonunu yapmakla görevlidir.