Kalite Politikamız
18 Şubat 2022

Görevimiz (Misyon)

Üst düzey tıbbi hizmet ve eğitimlerle, çağdaş bilim, teknoloji ve ahlaki değerlerimizin ışığında, Göğüs Kalp-damar hastalıkları tanı ve tedavisini sağlamaktır.


Amacımız (Vizyon)

Hastalarına lider, örnek ve saygın bir sağlık kuruluşunda tedavi olma ayrıcalığını sağlamak, çalışanlarına da bunun onur ve mutluluğunu yaşatmaktır.


DR.SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE POLİTİKASI

        Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda; Hastane Kalite Standartları şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, bilimsel veriler doğrultusunda güvenilir, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.                

        Dr.Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Politikası hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartlar doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt ederek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi ‘’Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kalite Politikası’’dır.

Temel değerlerimizden ödün vermeden;

  • Sağlık alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli izler, geleceğimizi değişen koşullara uyumlu olarak planlar ve ülkemizin sağlık politikalarına önerilerimizle katkıda bulunuruz.
  • Çağdaş dünya standartlarını hatasız hizmet sunabileceğimiz bir sistem içinde uygularız.
  • Çalışanlarımıza mutlu ve gurur duyacakları bir ortam sağlar, aidiyet duygusu oluştururuz.
  • Teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, kullanan, yurt içi ve dışında deneyim kazanmış hekimler yetiştiririz.
  • Verdiğimiz hizmetin kalitesini, hastalarımızın memnuniyetini, öneri ve şikayetlerini değerlendirerek sürekli iyileştiririz.
  • İşletim ve yönetim anlayışımızın temeli;  iletişim, ekip ruhu, koordinasyon, doğru yönlendirme ve hasta odaklı bir organizasyondur.

 

                                                   Dr. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi

                                                                    Prof. Dr. Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI