Kardiyoloji
21 Ocak 2019

Hastanemiz KARDİYOLOJİ bölümü, 1962 yılından bu yana 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile halkımıza hizmet etmektedir. Hafta içi hergün 9 adet Kardiyoloji ve 1 adet hipertansiyon - check up polikliniği ile poliklinik hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra ekokardiyografi elektrokardiyografi egzersiz EKG (efor testi veya treadmill ekg) Holter monitorizasyonu (Ambulatuar EKG) ve Nükleer Kardiyolojik tetkikler(Talyum testi) gibi yöntemler ile kalp ve damar hastalıklarının teşhisini sağlayacak incelemeler yapılmaktadır.

Ekokardiyografik incelemede, kalbin kapakları, kasılması,boşlukları,diğer yapı ve fonksiyonları ultrason dalgaları sayesinde değerlendirilebilmektedir. Aynı zamanda yapay kalp kapakları, kalbin içinde pıhtı olasılığı gibi daha ileri inceleme gerektiren hallerde Transözofajiyal (yemek borusu yoluyla uygulanan) ekokardiyografik inceleme yöntemi de kliniğimiz ekokardiyografi laboratuvarında uygulanmaktadır.

Holter monitörizasyonu taşınabilir bir kaydedici ile hastanın 24 saat veya gerektiğinde daha fazla süre ile EKG kayıtlarının alınmasıdır. Holter Laboratuvarı'nda, alınmış olan kayıtlar dikkatle değerlendirilir ve şikayetler ile ilgili ritm bozuklukları veya koroner arter hastalığının EKG bulguları araştırılır. Efor testi laboratuvarında, kullanılan treadmill egzersiz aletleri ile, koroner arter hastalığının tanısı ve gidişi izlenebilmektedir.

Ayrıca kapak hastalıkları ve kalp yetersizliğinde fonksiyonel kapasite tayini yapılabilmektedir. Nükleer Kardiyoloji Laboratuvarında, talyum 201 veya teknesyum 99 gibi radyoaktif maddeler kullanmak koşuluyla eforlu yada efor yapamayacak olan hastalarda ilaçlı (dipiridamol, dobutamin) gibi yöntemler ile kalbin çeşitli bölümlerinin beslenmesi, canlılığı ve kasılması değerlendirilebilmektedir. Kliniğimizde 114 adet standart, 40 adet ücretli olmak üzere toplam 154 adet servis yatağı ile yataklı servis hizmeti verilmektedir.

Bu servislerin 18 adet yatağı ara yoğun bakım olarak kullanılmaktadır. Toplam 30 adet yatakla hizmet verilen 2 adet koroner yoğun bakım ünitesinde, kalp ve damar hastalığı nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, kalp blokları,hayatı tehdit eden ritm bozuklukları, ciddi kapak hastalıkları gibi) tedavi ve takibi yapılmaktadır. Floroskopi altında geçici Kalp Pili, Kalp Akciğer Kataterlerinin konulması da dahil her türlü acil işlem 24 saat aralıksız yapılabilmektedir. Koroner yoğun bakımlarımızda asistan ve uzman doktorlar ve çok sayıda hemşire hizmet etmektedir.