Yoğun Bakım Hekimleri
01 Kasım 2021

YOĞUN BAKIM UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

Melek SÜZER ASLAN

Uzman

Uz.Dr.

Pelin BAL KESKE

Uzman

Uz.Dr.

Ayşe Gül KOÇOĞLU KINAL

Uzman