İdari Birimler
31 Aralık 2018

Arşiv Birimi

Bilgi İşlem Birimi

Biyomedikal Birimi

Bütçe Birimi

Depo Birimi

Evrak Birimi

Gelir Tahakkuk Birimi

Gider Tahakkuk Birimi

İnsan Kaynakları Birimi

İstatistik Birimi

Maaş Mutemetliği Birimi

Sağlık İşleri Birimi

Satın Alma Birimi

Sivil Savunma Birimi

Teknik Destek Birimi