Radyoloji
23 Ocak 2019

Bölüm bünyesinde 1 Adet Multislice Tomografi Cihazı, 1adet Digital Flouroskopi Cihazı, 4 adet digital rontgen cihazı, 1 adet sabit ve 5 adet mobil röntgen sistemi, 2 adet renkli doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Ayrıca Anjiyografi ünitesinde kardiyoloji bölümleri ile ortak kullanılan, yüksek teknoloji ürünü 4 adet cihaz bulunmaktadır.

Sabit röntgen cihazlar ile poliklınik hastalarına, mobil cihazlar ile kroner yoğun bakım ve yatan hastalara hizmet verilmektedir. Branş hastanesi olmamız paralelinde 2002 yılı içerisinde yaklaşık 74000,2003 yılı içerisinde ise yaklaşık 85000, 2005 yılı içerisinde yaklaşık 91306 adet dijital direkt radyografik tetkik yapılmıştır. 2008 yılında ise bu sayı 9600 civarına çıkmıştır.

Anjiografi ünitesinde karın, böbrek, bacak, kol, boyun ve beyin damarları incelenmektedir. Saptanan darlıklar, tıkanıklar veya genişlemeler uygun teknik ve donanım ile, ameliyata gereksinim duyulmadan tedavi edilmektedir. Radyoloji Bölümü tarafından haftanın yarım günü kullanılan Anjiografi Ünitesinde 2003 yılı içerisinde tanı ve tedavi amaçlı yaklaşık 375 tetkik-yapılmıştır.

Renkli doopler ultrasonografi cihazı ile vücudun damarsal yapıları, yüzeysel dokuları, batın içi organları incelenmekte, ultrasonografi eşliğinde organ ve dokulardan parça alma, sıvı boşaltma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan inceleme sayısı 2002 yılı içerisinde 2952 olup 2003 yılı inceleme sayısı 3200'e ulaşmıştır.