Taburcu Bilgileri vb
21 Şubat 2020

Taburcu işlemi yaptırmak için başvuran hastaların öncelikle doktordan taburcu olduğuna dair bir yazı getirmesi zorunludur.

Taburcu olacak hastaya ait Epikriz, ICD-10 Tanı Kodu, Anjio raporu, hastaya yapılan hizmet ve malzemenin eksiksiz girişinin yapılmasını sağlamak. Eksik olması durumunda eksikliği tamamlatıp, taburcu yapmak.

Hastaya ait gerek provizyon, gerekse detay bilgileri başvuru ekranından kontrol edilir. Eksiklikler tamamlanır. Evraklı hastaların evrakları tamamlandıktan sonra sevk evrağı hizmetlerine evrağın bir nüshası teslim edilir. Diğer nüsha hastaya verilir.

Ücretli hastaların taburcu işleminde hastanın finansına bakılıp, faturalama servisi ile irtibat kurularak taburcu işlemi gerçekleştirilir. Ödeme zorluğu olan hastaların senet için yönlendirilmesi yapılır.

Kimsesiz hastalar için sosyal hizmetlerden form doldurtularak faturalama servisine teslim edilir.

Taburcusu gerçekleştirilen hastalara taburcu raporu verilerek yattığı servisten çıkışı sağlanır.

Taburcu olmadan hastanemizi terk eden hastalar için gerekli tutanak tutturularak faturalama servisine teslim edilir.

Vefat eden hastalar için taburcu işleminden sonra Ölüm Bildirim Formu ilgili Hekim tarafından doldurulup bir nüshası hastaya verilir.

Acilden çıkış yapılan hastaların tüm evrakları görevli memurdan teslim alınıp varsa eksiklikler tamamlanıp faturalama servisine bildirilir.

Taburcu işlemi yapılan tüm hastaların dosyaları arşiv defterine yazılarak arşive imza karşılığı teslim edilir.