Mikrobiyoloji
23 Ocak 2019

Laboratuvarımız 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet veren; acil ve rutin çalışmaların yürütüldüğü çalışma yelpazesi geniş bir laboratuvardır. Çalışanlarımız daha kaliteli hizmet verebilmeyi ve daha güvenilir sonuçları hastalara ve hekimlerimize ulaştırabilmeyi hedef edinmiştir.

Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler, uluslar arası standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır. İç kalite kontroller ile kalite uygulamaları çalışmalarını günlük olarak devam ettirirken, üyesi olduğumuz uluslararası kalite kontrol programları ile de periyodik aralıklarla kalite  çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Otomatik sedimantasyon cihazıyla yıllık 30.000 test çalışılmaktadır. Yıllık test sayısı yaklaşık 110.000 dir.

Yara, idrar, dışkı, balgam, boğaz, endotrakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj ve abse gibi kültürler günün gerektirdiği ve kılavuzlarda yer alan bilimsel yöntemlerle çalışılmaktadır. Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanmasında Clinical and Laboratory Standards Institute  (CLSI) kriterleri uygulanmaktadır.

60 adet kültürü aynı anda saklayabilen, üreme saptandığında çalışanı uyaran tam otomatize kan kültürü sistemiyle özellikle hastane infeksiyonlarına gerektirdiği hızla tanı konulabilmektedir Klasik yöntemlerle tüberküloz kültürü çalışılmakta, boyalı ve direkt mikroskopik incelemeler yapılmaktadır.

Mikro ELİSA cihazı ile HbsAG, Anti-HCV,Anti-HIV serolojileri günlük olarak çalışılmaktadır.ayrıca belli periyodlarla AntiHBsAg testi çalışılmaktadır.Laboratuarımız 3 uzman doktor ,2 biyolog, 2 laboratuvar teknisyeniyle birlikte standartları yakalayan bir laboratuvar olma yolunda ilerlemektedir.Birim dahilinde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve iki enfeksiyon kontrol hemşiresi ile hastane enfeksiyonları izlemi, önlenmesi, tedavisi ve personel eğitimi hizmetleri sürdürülmektedir.