Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
21 Şubat 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Op.Dr.Osman Murat BAŞTOPÇU

Birim Amiri

Yılmaz ÇORLU

Birim Sorumlusu

Gülhan AYDIN DEMİRCAN

Birim ÇalışanıÇalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi

MEVZUATLAR ve UYGULAMA DAYANAKLARI

Çalışan hakları ve güvenliği iş akışı, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.

• 14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge (2012 23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi(14.05.2012).pdf)

• 06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm)

• 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120428-3.htm)

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının: 

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından sağlık tesislerine iletilmek üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne dağıtımı yapılan; sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akışını kapsayan 14/09/2012 tarihli ve B.10.4.ISM.0.34.00.01 / 433.04 / 226779 sayılı talimat yazısı.
• Çalışan Hakları ve Uygulamaları Rehberi
• Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi 2016-3