Tarihçe
14 Mart 2019

Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 57yıllık geçmişi ile ülkemizin kardiyoloji ve göğüs,kalp ve damar cerrahisi alanlarında hizmet ve eğitim veren en büyük hastanelerinden biridir. Son yıllarda eklenen ünitelerle kurumumuz tüm orta doğu ve Avrupa'nın sayılı ve öncü merkezleri arasına girmiştir.

Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak 1948 yılında hizmet vermeye başlayan ön bina 1962 yılında Dr. Siyami Ersek idaresinde restore edilerek 12 Mayıs 1962 tarihinde İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi adıyla resmen açıldı. İlk operasyon 04.06.1962 günü sol akciğer üst lob kist hidatiği vakasına yapılan sol torakotomikistotomi-kapitonajla gerçekleştirildi. Tüberküloz ve akciğer kanseri olgularına çeşitli cerrahi girişimler günlük ameliyat programlarında yer alırken 26.09.1962 tarihinde ilk kalp ameliyatı yapılarak kapalı mitral komissürotomi uygulandı. İlk açık kalp ameliyatı ise 15.04.1963 günü gerçekleştirildi ve atriyal septal defekte direkt sutur, pulmoner stenoza valvotomi yapıldı. Bu tarihten itibaren kalp cerrahisinin tüm guncel girişimleri ard arda uygulanmaya başlandı. Örneğin 10.12.1963 tarihinde ilk yapay mitral kalp kapağı, 24.11.1964 günü ilk yapay aort kapağı takıldı, 03.12.1964’de ise ilk aort-mitral çift kalp kapakçığı değiştirme ameliyatı yapıldı. 25.10.1965 tarihinde ilk kalp pili yerleştirildi.

Avrupa’daki ilk üç kalp kapakçığı değiştirme ameliyatı 20.04.1966 günü bu hastanede gerçekleştirildi.İlk kuruluş yıllarında 40 yatak kapasitesi olan hastane 1967 yılında, ilave inşaatlarla 200 yatak kapasitesine ulaştı.Dr.Barnard tarafından dünyada ilk kez 3 Aralık 1967 tarihinde gerçekleştirilen ilk kalp naklinden yaklaşık 1 yıl sonra 26.11.1968 günü hastanemizde de kalp transplantasyonu yapıldı.

Koroner cerrahisi 14.05.1969 tarihinde Weinberg tipi operasyonlarla başladı, 23.11.1972'de ise Türkiye'de ilk gerçek anlamda aorto-koroner safen ven bypass ameliyatı uygulanmaya başlandı. Bu operasyonlarla ilgili ilk sonuçlar da 1975 yılında tebliğ edildi ve bilimsel dergilerde yayımlandı,

Ameliyat sonrası yoğun bakım üniteleri 1984-1985 yıllarında genişletilerek yatak kapasitesi önce 15’e, 1988 yılındaki modernizasyonla da 33’e çıkarıldı. Aynı yıl, 7 yeni ameliyathane yapıldı, anjiografi-kateter laboratuvarı sayısı üçe, kardiyoloji yoğun bakım yatak sayısı 14’e yükseltildi, 18 yataklı ara yoğun bakım servisi ilave edildi.
1986 Yılından itibaren anjioplasti, 1987’den itibaren de kateter laboratuarında valvüloplasti uygulamaları başladı. 1996 Yılında aritmi departmanı ve elektrofızyoloji laboratuarı kuruldu.

2000'li Yıllarda dünya standartlarını daha iyi yakalamak, gerek ülkemiz insanına, gerekse yurt dışından gelecek hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla 1993 yılında. 22 katlı, 6 ameliyathaneli, 26 ameliyat sonu yoğun bakım yataklı, 16 koroner yoğun bakım yataklı, toplam 360 yatak kapasiteli, telekonferans sistemine sahip 250 kişilik oditoriyumlu. ileri teknolojiyle donatılmış ek bina inşaatına başlandı 53 Milyon dolar tutarında Belçika kredisi kullanılarak akıllı bina teknolojisi ile yapılan ek hizmet binasının açılışı 20.11.2000 günü yapıldı.

İki binanın entegrasyonuyla kapasitesi ikiye katlanan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dünyanın en büyük kalp hastanelerinden biri konumuna gelmiştir.