T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp


Nükleer Tıp bölümümüzde asistan kardiyolog doktor kontrolünde efor, dipiridamol ve dobutamin yöntemleriyle stres uygulandıktan sonra Tl-201 ve Tc-99m MIBI radyofarmasötikleri kullanılarak yılda yaklaşık 5000 hastaya myokard perfüzyon sintigrafisi ( MPS ) yapılmaktadır.


Pulmoner emboli şüphesi bulunan hastalara akciğer perfüzyon / ventilasyon sintigrafisi, akciğer ameliyatı planlanan hastalara kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi ve çeşitli tiroid hastalıklarının tanısında Tc-99m ile tiroid sintigrafisi tetkikleri departmanımızda gerçekleştirilmektedir.