T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sivil Savunma Birimi


SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Satı BİRBUDAK

Sivil Savunma Amiri