T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Hekimleri


ÜROLOJİ UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Op.Dr.

Volkan YOLLU

Uzman

Op.Dr.

Yıldırım Atilla CAN

Uzman