T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimleri


ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

M.Şeyda ÖCALMAZ

Uzman

Uz.Dr.

Semra BATI KUTLU

Uzman

Uz.Dr.

Onur ÇOLAK

Uzman