T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Hekimleri


BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

Müjgan MİHMANLI

Uzman

Uz.Dr.

Naciye BATMAZ

Uzman

Uz.Dr.

G.Feyzan AYDOĞDU

Uzman