T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimleri


MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uzm.Dr.

Ayşe ERTÜRK

Uzman

Uzm.Dr.

Ülkü ORAL ZEYTİNLİ

Uzman

Uzm.Dr.

Caner YÜRÜYEN

Uzman