T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Hekimleri


DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

M.Suphi ÇİNPOLAT

Uzman