T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yangın Tatbikatı


26.04.2018 tarihinde hastanemiz oditoryumunda Kadıköy İtfaiyesi çalışanları tarafından
‘Yangın ve Yangın Söndürme Tüpü’ konulu teorik ve uygulamalı eğitim verilmiş olup kurumumuz çalışanlarından 62 kişinin katılımı sağlanmıştır.