T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göz Hastalıkları Hekimleri


GÖZ HASTALIKLARI UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Op.Dr.

Handan GİRAY

Uzman

Op.Dr.

Onur YAYA

Uzman