T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları Hekimleri


İÇ HASTALIKLARI UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

Nilüfer SONER ALTUNTAŞ

Uzman

Uz.Dr.

Zeynep Ece DEMİRBAŞ

Uzman

Uz.Dr.

Mehmet KUTLU

Uzman

Uz.Dr.

Sevinç YARDIMCI

Uzman

Uz.Dr.

Selcan TÜLÜ ÇOLAK

Uzman