T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Hastalıkları Hekimleri


ÇOCUK HASTALIKLARI UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

İlhan ÖZER

Uzman

Uz.Dr.

Cihangir ERTEKİN

Uzman