T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Hastalıkları HekimleriGÖĞÜS HASTALIKLARI UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr.

Sami İLHAN

Uzman / Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr.

Zeynep Banu KETENCİ

Uzman

Uz.Dr.

Canan ÖNEŞ

Uzman

Uz.Dr.

Taner EKİNCİ

Uzman