MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Laboratuvar Tetkiki Komisyonu


LABORATUVAR TETKİKİ KOMİSYONU

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm.Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Emine UĞURLU

Laboratuvar Teknisyen Sorumlusu

Üye

Kürşat ZENGİN

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Üye

Çiğdem YURTSEVEN

İdari ve Mali Hiz. Müdür Yard.

Üye

Uzm.Dr. Semra BATIKUTLU

Kan Bankası Sorumlu Hekimi

Üye

Uzm.Dr. Naciye BATMAZ

Laboratuvar Sorumlu Hekimi

Üye

Uzm.Dr. Ayşe ERTÜRK

Mikrobiyoloji Sorumlu Hekimi

Üye

Uzm.Dr. Müjgan MİHMANLI

Laboratuvar Sorumlu Hekimi