Medical Microbiologists
09.04.2021

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uzm.Dr.

Ayşe ERTÜRK

Uzman

Uzm.Dr.

Ülkü ORAL ZEYTİNLİ

Uzman

Uzm.Dr.

Caner YÜRÜYEN

Uzman