Pembe Kod Ekibi
11.12.2019

PEMBE KOD YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yrd.

Sekreter

Melike ÇELİK

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Üye

Oya MALKOÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

Üye

Zehra ÖZVURAL

Güvenlik Amiri

Üye

Uzm.Dr. Gürbüz KARA

Erenköy Polikliniği Sorumlu Hekimi

Üye

Gülhan Aydın DEMİRCAN

Erenköy Polikliniği Sorumlu Hemşire


ASGARİ GÖREV TANIMI

Pembe kod ile ilgili tatbikat (yılda en az 1 defa) ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalıdır,

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır,

Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilmelidir.