Hasta ve Hasta Yakınları Görüş Değerlendirme Komitesi
11.12.2019

HASTA VE HASTA YAKINLARI GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm. Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Gülsüm GÜR

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Üye

Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Üye

Çiğdem YURTSEVEN

İdari ve Mali Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Üye

Oya MALKOÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yard.


ASGARİ GÖREV TANIMI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması, Öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması, dönem sonu raporların hazırlanması.

Komite toplantılarının aylık olarak yapılması, o ay içerisinde planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin toplantı tutanağına işlenmesinin sağlanması.