Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
11.12.2019

ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Yılmaz ÇORLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Üye

Oya MALKOÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Üye

Ramazan AĞIRBAŞ

İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü


ASGARİ GÖREV TANIMI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması,

Öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması,

Komite toplantılarının düzenli olarak 3 ayda 1 yapılması,

Görüş öneri ve şikayeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.