MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

İlaç Yönetimi Ekibi


İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Ecz. Hasan GÜNEL

Sorumlu Eczacı

Üye

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Prof. Dr. Nurgül YURTSEVEN

Anesteziyoloji Eğitim Görevlisi

Üye

Doç. Dr. Özlem YILDIRIMTÜRK

Kardiyoloji Uzmanı

Üye

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anesteziyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Uzm. Dr. Denef DENİZ

Enfeksiyon Komitesi Başkanı

Üye

Doç. Dr. Barış GÜNGÖR

Kardiyoloji Uzmanı

Üye

Ecz. Nurgül TACAL

Eczacı

Üye

Melike ÇELİK

Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Üye

Bediha ALMAN

Sorumlu Hemşire

Üye

Şirin ÇELİK

Eğitim Hemşiresi

Üye

Esra ÇETİN

Eğitim Hemşiresi

Üye

Burak Kaan BOZ

Diyetisyen


ASGARİ GÖREV TANIMI

İlacın dâhil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi.

Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması.

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması.

Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü.

Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması.

Gerektiğinde akılcı ilaç kullanım ekibi ve antibiyotik kontrol ekibi olarak küçük gruplar halinde toplanarak süreç takibi yapmak, gerekli iyileştirici faaliyetlerde bulunmak.

Yılda en az dört defa toplanarak, ilaç yönetimi süreci faaliyetleri görüşmek ve üst yönetime raporlamak.