Ophtalmologist
30.10.2020

GÖZ HASTALIKLARI UZMAN TABİP

AKADEMİK ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Op.Dr.

Handan GİRAY

Uzman

Op.Dr.

Onur YAYA

Uzman