T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Politikamız


Görevimiz (Misyon)

Üst düzey tıbbi hizmet ve eğitimlerle, çağdaş bilim, teknoloji ve ahlaki değerlerimizin ışığında, Göğüs Kalp-damar hastalıkları tanı ve tedavisini sağlamaktır.


Amacımız (Vizyon)

Hastalarına lider, örnek ve saygın bir sağlık kuruluşunda tedavi olma ayrıcalığını sağlamak, çalışanlarına da bunun onur ve mutluluğunu yaşatmaktır.


Kalite Politikaları Ve Uyum

Temel değerlerimizden ödün vermeden;

  • Sağlık alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli izler, geleceğimizi değişen koşullara uyumlu olarak planlar ve ülkemizin sağlık politikalarına önerilerimizle katkıda bulunuruz.
  • Çağdaş dünya standartlarını hatasız hizmet sunabileceğimiz bir sistem içinde uygularız.
  • Çalışanlarımıza mutlu ve gurur duyacakları bir ortam sağlar, aidiyet duygusu oluştururuz.
  • Teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, kullanan, yurt içi ve dışında deneyim kazanmış doktorlar yetiştiririz.
  • Verdiğimiz hizmetin kalitesini, hastalarımızın memnuniyetini, öneri ve şikayetlerini değerlendirerek sürekli iyileştiririz.
  • Oluşturduğumuz sürekli eğitim ve öğrenme mekanizmalarını çalışanlarımıza karşı bir sorumluk olarak kabul ederiz.
  • İşletim ve yönetim anlayışımızın temeli;  iletişim, ekip ruhu, koordinasyon, doğru yönlendirme ve hasta odaklı bir organizasyondur.