T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uzm.Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Melike ÇELİK

Kalite Yönetim Hemşiresi

Buket BABACAN

Kalite Birim Çalışanı


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi,

Öz değerlendirmelerin yönetimi,

Güvenlik Raporlama Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetimi,

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetimi,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetimi,

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,

Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetimi,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılımı,

Kurumda uygulanacak olan projelerde, ilgili kriterler dahilinde katkı sağlamakla,

Verimlilik çalışmalarının koordinasyonunu yapmakla görevlidir.