T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta İletişim Müdahale Ekibi


HASTA İLETİŞİM MÜDAHALE EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Gülsüm GÜR

Sosyal Hizmet Uzmanı

Yılmaz ÇORLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

Buket EKER

Psikolog

Mukaddes BALKIS

Poliklinik Sorumlusu