T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastane Bilgi Yönetim (HBYS) Talep Komisyonu


HASTANE BİLGİ YÖNETİM (HBYS) TALEP KOMİSYONU

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Op.Dr.Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Uzm. Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Üye

Asibe ÖZKAN

Sağlık ve Bakım Hiz. Müdürü

Üye

Bayram YILDIRIM

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Üye

Uzm. Dr. Murat ACAREL

Anestezi Uzmanı

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Mehmet BAŞOĞLU

Bilgi İşlem Teknik Sorumlu

Üye

Gülcan DEĞERCAN

Yazılım Destek Uzmanı

Üye

Ayfer ABRE

Bilgi İşlem Birimi USS Sorumlusu

Üye

Ferit KOTAN

İstatistikçi