T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kırmızı Kod Yönetiminden Sorumlu Ekip


KIRMIZI KOD YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm.Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Ülkü VERANYURT

Sivil Savunma Uzmanı

Üye

Kürşat ZENGİN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Üye

Asibe ÖZKAN

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Ramazan AĞIRBAŞ

İdari ve Mali Hiz. Müdür Yard.

Üye

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yard.

Üye

Op.Dr. Mustafa Gürbüz KARA

Erenköy Semt Polikliniği Sorumlu Hekimi

Üye

Adnan YURTER

Başteknisyen

Üye

Zehra ÖZVURAL

Güvenlik Amiri

Üye

Adem ALBAYRAK

Santral Görevlisi


ASGARİ GÖREV TANIMI

Kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak her yıl tatbikat yapılması,

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılması,

Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanması,

Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmesi.