T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mavi Kod Yönetiminden Sorumlu Ekip


MAVİ KOD YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm.Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hiz. Müd. Yrd.

Üye

Doç.Dr. Özlem YILDIRIMTÜRK

Kardiyoloji Uzmanı

Üye

Doç.Dr. Nihan YAPICI

Anestezi Eğitim Sorumlusu

Üye

Semra TAN

Sorumlu Anestezi Teknikeri

Üye

Uzm.Dr. Gürbüz KARA

Erenköy Semt Polikliniği Sorumlu Hekimi

Üye

Gülhan Aydın DEMİRCAN

Erenköy Semt Polikliniği Sorumlu Hemşire


ASGARİ GÖREV TANIMI

Mavi kod ile ilgili tatbikat (her dönem 1 defa) ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalı.

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

Her vardiya için ekipler belirlenmeli.

Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunmalı, acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilmelidir.

Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.