T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beyaz Kod Yönetiminden Sorumlu Ekip


BEYAZ KOD YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm.Dr. Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Üye

Yılmaz ÇORLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

Oya MALKOÇ

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd.

Üye

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yrd.

Üye

Zehra ÖZVURAL

Güvenlik Amiri

Üye

Uzm.Dr. Gürbüz KARA

Erenköy Polikliniği Sorumlu Hekimi

Üye

Gülhan Aydın DEMİRCAN

Erenköy Polikliniği Sorumlu Hemşire


ASGARİ GÖREV TANIMI

Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılması,

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılması,

Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanması,

Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmesi.


BEYAZ KOD OLAY BİLDİRİMİNDEN SORUMLU ÇALIŞANLAR

ADI SOYADI

GÖREVİ

Yılmaz ÇORLU

Sosyal Hizmet Uzmanı