Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu
11.12.2019

RADYOLOJİ HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm.Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Zeliha YILDIRIM

Radyoloji Teknisyeni

Üye

Kürşat ZENGİN

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Üye

Bayram YILDIRIM

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Üye

Prof.Dr. Sinan ŞAHİN

Radyoloji Eğitim Sorumlusu

Üye

Ekrem Çiftçi

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni