Radyasyon Güvenliği Komitesi
11.12.2019

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Doç.Dr.Emrah BOZBEYOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Sinan ŞAHİN

Radyoloji Eğitim Sorumlusu

Sekreter

Reyhan KAYA

Sorumlu Teknisyen – Denetimli Alan sorumlusu

Üye

Oya MALKOÇ

SBH Müdür Yard.

Üye

Uzm.Dr.Mehmet Fatih FIRAT

Nükleer Tıp Sorumlu Hekimi

Üye

Uzm.Dr.Uğur UYSAL

Nükleer Tıp Sorumlu Hekimi

Üye

Dr.Mehlika Esin DAĞSALI

İş Yeri Hekimi

Üye

Ekrem ÇİFÇİ

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni-Denetimli Alan SorumlusuSorumlusu

Üye

Özge AYDIN

Radyoloji Teknisyeni- Denetimli Alan Sorumlusu

Üye

Tunay MUTLU

Anjiyo Sorumlu Hemşire- Denetimli Alan Sorumlusu


ASGARİ GÖREV TANIMI

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine uygun olarak çalışmak.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu tedbirlerin uygulanma durumunu izlenmesi.

Diğer komite ve ekiplerle koordineli çalışmak.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda yılda en az 4 defa düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin toplantı tutanağına işlenmesini sağlamak.