MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Transfüzyon Komitesi


TRANSFÜZYON KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Prof. Dr. Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

Başhekim

Başkan Yardımcısı

Op. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Damla ÖZDEMİR BOZKUŞ

Laboratuvar Teknisyeni

Üye

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

Üye

Prof. Dr. Mahmut Murat DEMİRTAŞ

KVC İdari ve Eğitim Sorumlusu

Üye

Prof. Dr. Nurgül YURTSEVEN

Anestezi İdari Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Nihan YAPICI

Anestezi Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Bülend KETENCİ

KVC Eğitim Görevlisi

Üye

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

KVC Başasistanı

Üye

Uzm. Dr. Filiz COŞKUN

Anestezi Başasistanı

Üye

Uzm. Dr. Semra BATIKUTLU

Mikrobiyoloji Uzmanı

(Transfüzyon Merkezi Sorumlusu)

Üye

Uzm. Dr. Dilek ASLAN KUTSAL

Nefroloji Uzmanı (Diyaliz)

Üye

Uzm. Dr. Özgür KILIÇ

Yoğun Bakım Uzmanı

Üye

Uzm. Dr. Murat ACAREL

Anestezi Uzmanı

Üye

Hatice TUNCEL

Tıbbi Teknolog (İstatistik)

Üye

Ayşe YILDIZ

Hemovijilans Hemşiresi


ASGARİ GÖREV TANIMI

Transfüzyon hizmeti alan hastalara özgü bakım uygulamalarının bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak.

Ulusal sistemin gerektirdiği şekilde sistematik, izlenebilir ve sürekli gelişime açık bir yapı oluşturmak.

Kan ve kan ürününün temini, hazırlanması, muhafazası ve transferine yönelik süreçlerin güvenli şekilde ve standartlara uygun yürütülmesini sağlamak.

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Transfüzyon reaksiyonu geliştiğinde yapılacaklarla ilgili kuralları belirleyerek sürecin doğru işlemesini sağlamak.

İade ve imha süreçlerinin doğru yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak.

Sağlık bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları yönetmeliği gereğince takip edilmesi zorunlu göstergelerin verilerinin zamanında ve doğru olarak toplanarak istatistiksel analizlerini yapmak, dönemsel (3 ayda 1) değerlendirmelerini yapmak.

Yılda en az 4 defa toplanarak süreçleri görüşüp değerlendirmek.