MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu


KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Op. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Kürşat ZENGİN

İMH Müdürü

Üye

Asibe ÖZKAN

SBH Müdürü

Üye

Doç. Dr. Ahmet İlker TEKKEŞİN

Kardiyoloji İdari Sorumlusu

Üye

Doç. Dr. Can Yücel KARABAY

Kardiyoloji Uzmanı

Üye

Op. Dr. Murat SARĞIN

KVC Uzmanı

Üye

Uzm.Dr.İlker AVCI

Kardiyoloji Uzmanı

Üye

Ayfer ABRE

Bilgi İşlem Birimi USS Sorumlusu

Üye

Uzm. Dr. Zeynep Ece DEMİRTAŞ

İç Hastalıkları Uzmanı

Üye

Mehmet BAŞOĞLU

Yedek USS Sorumlusu

Üye

Bekir AKDOĞAN

MONAD Firması Temsilcisi


ASGARİ GÖREV TANIMI

Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak,

Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Klinik kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını K3DS ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak,

Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak,

Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık periyotlarda rapor oluşturma.