MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Enfeksiyon Kontrol Komitesi


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başhekim

Prof. Dr. Cevdet Uğur KOÇOĞULLARI

Başhekim

Başkan

Uzm. Dr. Denef DENİZ

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Sekreter

Nilgün GENÇ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Üye

Op. Dr. Uğur KISA

Başhekim Yardımcısı

Üye

Kürşat ZENGİN

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Üye

Asibe ÖZKAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Ülkü Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Üye

Prof. Dr. Nurgül YURTSEVEN

Anestezi ve Reanimasyon İdari Sorumlusu-Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Prof. Dr. Şennur ÜNAL DAYI

Kardiyoloji Eğitim Görevlisi-Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Doç. Dr. Türkan KUDSİOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon- Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Doç. Dr. Bülent KETENCİ

KVC Eğitim Görevlisi- Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Uzm. Dr. Özgür KILIÇ

Yoğun Bakım Uzmanı- Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Uzm. Dr. Mutlu Şeyda ÖCALMAZ

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Üye

Uzm. Dr. Ayfer ŞENSOY

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Üye

Doç. Dr. Bülent AYDEMİR

Göğüs Cerrahisi Uzmanı-Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Op. Dr. Okan YURDAKÖK

Pediatrik KVC-Klinik Temsilci Hekimi

Üye

Selime GÜVEN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Üye

Zerrin ERSOY

SBH Koordinatör Hemşire

Üye

Arzu ASLAN

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Üye

Hasan GÜNEL

Sorumlu Eczacı

Üye

Dr. Betül KORKMAZ

Kardiyoloji Asistan Hekim Temsilcisi

Üye

Dr. Halil Emre ÖZLÜ

KVC Asistan Hekim Temsilcisi


ASGARİ GÖREV TANIMI

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ilgili yönetmelikler ve bilimsel veriler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, standartlar, indikatörler ve bölüm hedefleri ile ilgili verilerin toplanması, analizlerin yapılması ve raporlandırılmasının sağlanması.

Komite toplantılarının belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak yapılması ve planlanan ya da gerçekleştirilen faaliyetlerin toplantı tutanağına işlenmesinin sağlanması.