MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Bilgi Güvenliği Ekibi


BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Bayram YILDIRIM

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.

Sekreter

Mehmet BAŞOĞLU

Bilgi İşlem Birimi Teknik Sorumlusu

Üye

Esra KARAGÖZ

Eğitim Hemşiresi

Üye

Ayfer ABRE

Bilgi İşlem Birimi

Üye

Gülcan DEĞERCAN

Bilgi İşlem Birimi

Üye

Yaşar ER

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu


ASGARİ GÖREV TANIMI

Bilgi Yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır,

Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanılmasına yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır,

Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır,

Görev tanımlarına ve grup içi görevlendirmelere uygun olarak çalışmaların sürdürülmesini sağlamak,

Hastanemizde verilen hizmetlerin kalitesini uluslararası standartlara çıkarılması yönünde katkı sağlamak.