MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Bina Turu Denetleme Ekibi


BİNA TURU DENETLEME EKİBİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm. Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

Üye

Oya MALKOÇ

SBH Müdür Yardımcısı

Üye

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yardımcısı

Üye

Melike ÇELİK

Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi

Üye

Hasan GÜNEL

Sorumlu Eczacı

Üye

Satı BİRBUDAK

Sivil Savunma Amiri/Çevre Birim Sorumlusu

Üye

Özgür YURTSEVER

İSG Uzmanı

Üye

Cüneyt ÜSTÜN

Bilgi İşlem Birimi

Üye

Zehra ÖZVURAL

Güvenlik Görevlisi

Üye

Halit ÖZELÇİ

Biyomedikal Büro Görevli Memuru


ASGARİ GÖREV TANIMI

Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespit edilmesi,

Yılda en az dört defa tüm binayı işleyiş ve fiziksel yapı açısından denetlemek, üst yönetime raporlamak/elde edilen verileri tesis güvenliği komitesinde sunmak gerekli iyileştirici faaliyetleri planlamak,

Gerektiğinde düzeltici, önleyici faaliyet başlatmak.