MINISTRY OF HEALTH ISTANBUL PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE ISTANBUL DR.SIYAMI ERSEK THORACIC AND CARDIOVASCULAR
SURGERY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Tesis Güvenliği Komitesi


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Uzm.Dr. Sami İLHAN

Başhekim Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Müdürü

Sekreter

Sedat SAĞLAM

Destek ve Kalite Müdür Yardımcısı

Yedek Sekreter

Satı BİRBUDAK

Sivil Savunma Amiri

Üye

Bayram YILDIRIM

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Üye

Oya MALKOÇ

Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yard.

Üye

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Özgür YURTSEVER

İş Güvenliği Uzmanı

Üye

Zerrin ERSOY

SBH Koordinatörü

Üye

Halit ÖZELÇİ

Biyomedikal İdari Büro Görevlisi

Üye

Adnan YURTER

Başteknisyen

Üye

Zehra ÖZVURAL

Güvenlik Amiri


ASGARİ GÖREV TANIMI

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması.

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.

Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.

Atık yönetimi çalışmaları.

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması.

Tehlikeli maddelerin yönetimi çalışmalarını organize etmeli ve denetlemelidir.

Düzenli aralıklarla yılda en az dört kez toplanmalıdır.

Gerektiğinde düzeltici – önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.